پلیمرپلاستر مازندران عرضه کننده انواع گچ های پلیمری و ضدآب

خصوصیات گچ پلیمری

خصوصیات گچ پلیمری

گچ پلیمری جایگزین سیمان

گچ پلیمری جایگزین سیمان کاری دیوار ها و استحکام گچ پلیمری بالاتر از سیمان

کاملا ضد رطوبت و قابل شستشو و عدم ترک خوردگی


انواع گچ پلیمری

گچ پلیمری سیوا دستی مخصوص آسترکاری و اجرا با دست همانند گچ معمولی

گچ پلیمری سیوا پاششی مخصوص آستر کاری و اجرا با دستگاه های گچ پاش

گچ سیوا دستی و گچ سیوا پاششی از یک نوع کیفیت برخوردار است

گچ پلیمری ساتن مخصوص سفیدکاری و پایان کار،سطح صاف و بدون موج و پرداخت شده

پلیمرپلاستر مازندران

پلیمرپلاستر مازندران عرضه کننده گچ های ضدآب و ضد رطوبت با کیفیت بالا


گچ پلیمری سیوا،گچ پلیمری پاششی گچ گیپتون گچ ساتن گچ ضدآب گچ ضدرطوبت گچ ضد نم گچ با کیفیت قیمت گچ پلیمری گچ مازندران

فهرست
error: Content is protected !!